دسته‌بندی نشده

تعرفه دستمزد کارشناسی – هزینه کارشناسی ملک چقدر است؟

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری برای امور مختلف کارشناسی هر چند سال یک بار توسط قوه قضاییه تهیه و توسط رییس آن به دادگاه ها و ادارات و سازمان ها جهت اجرا در شهر تهران و سایر استان ها ابلاغ می گردد. آخرین تعرفه ابلاغ شده مربوط به سال 1398 بوده که هنوز هم جاری می باشد. روش محاسبه حق الزحمه کارشناسی برای موارد مختلف متفاوت است مثلا برای کارشناسی قیمت گذاری املاک، هزینه کارشناسی درصدی از ارزش آن ملک است اما برای نقشه برداری، بر اساس متراژ ملک.

تلفن 44231706 (021)

نمونه هزینه کارشناسی ملک

حق الزحمه کارشناسی هر نوع ملک اعم از زمین و آپارتمان و مغازه مطابق ماده 11 تعرفه به صورت درصدی از ارزش آن ملک است و هر چه ارزش ملک بالاتر می رود این درصد پایین تر می آید و لازم است توجه شود که درصد در هر بازه ی قیمتی جداگانه حساب و با هم باید جمع شود و در عمل باید برای محاسبه دستمزد کارشناسی هر ملک، چند جمع و ضرب انجام داده و نتیجه را به دست آورد.

ما برای راحتی کار، این کار را فرموله کرده و اگر عدد ارزش هر ملک را در باکس قیمت ملک وارد کنید در باکس دیگر مستقیما عدد دستمزد کارشناسی ملک به شما ارائه خواهد شد.

به عنوان مثال چند نمونه از ارزش های املاک و دستمزد کارشناسی آن ها را در زیر می آوریم و البته باید به تبصره های کاهنده و افزاینده در تعرفه هم توجه کرد:

ارزش ملک 5.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 11.150.000 ریال

ارزش ملک 7.500.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 14.275.000 ریال

ارزش ملک 10.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 17.400.000ریال

ارزش ملک 15.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 20.400.000 ریال

ارزش ملک 20.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 23.400.000 ریال

ارزش ملک 30.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 29.400.000 ریال

ارزش ملک 40.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 35.400.000 ریال

ارزش ملک 70.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 53.400.000 ریال

ارزش ملک 100.000.000.000 ریال حق الزحمه کارشناسی 71.400.000 ریال

متن ماده 11 تعرفه جدید دستمزد کارشناسی ملک های استان تهران و سایر شهرستان ها (مصوب سال 1398) به شرح زیر است:

ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میگردد.
تا پنجاه میلیون ریال……. مقطوعا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ً ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد….. ۵.۰ درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد…. ۴.۰ درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.. ۳.۰ درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد….. ۱۲۵.۰ درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد…… ۰۶.۰ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد….. ۰۳.۰ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد… ۰۲۵.۰ درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد… ۰۱۵.۰ درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد.. ۰۱۲.۰ درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد.. ۰۱.۰ درصد

هزینه کارشناسی ملک تهران تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری 1398 حق الزحمه ارزیابی ارزش خودرو ماشین آلات
برخی تبصره های کاهنده و افزاینده حق الزحمه کارشناسی

در تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری برخی تبصره ها وجود دارد که باعث افزایش یا کاهش عدد می شود مثلا مطابق ماده 6 تعرفه، اگر مورد کارشناسی در خارج از محل حوزه جغرافیایی کارشناس باشد حق ماموریت به آن اضافه می شود:

ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت
مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوقالعاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ 1.500.000 ریال
برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 3.000.000 ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه
و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأسا
نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

 

یا اگر مثلا ارزش ملک در سال 1396 خواسته شده باشد، حق الزحمه کارشناسی ملک بر اساس ارزش روز ملک دریافت می شود:

ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و
پرداخت خواهد شد.

 

یا چنانچه سه دانگ از یک آپارتمان متعلق به فردی است و بانک در ازای طلب خود آن سه دانگ را در واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت به اجرا گذاشته است، هزینه کارشناسی ارزش گذاری ملک بر اساس ارزش شش دانگ محاسبه می شود نه سه دانگ:

ماده۳ـ در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد
با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 

یا اگر موضوع کارشناسی ارزیابی ارزش کارشناسی ماشین آلات صنعتی باشد حق الزحمه به دست آمده از ماده 11 در 1.50 ضرب می شود به عبارت دیگر 50 درصد بیشتر می شود:

تبصره ۶ ـ حق الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، ماشین آلات صنعتی و
تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد
میباشد.

متن تعرفه جدید دستمزد کارشناسی

آخرین تعرفه ابلاغ شده مصوب 26 اسفند سال 1398 می باشد که در روزنامه رسمی هم به چاپ رسیده هم اکنون جاری است. متن این تعرفه در روزنامه رسمی کشور را می توانید در لینک زیر ببینید:

متن تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری 1398

هزینه کارشناسی دو یا چند ملک

در صورتی که دو ملک در دو منطقه متفاوت از شهر باشند مثلا یکی در سعادت آباد تهران و دیگری در خیابان مطهری تهران باشد و ارزش هر کدام یک میلیارد تومان باشد حق الزحمه کارشناسی به صورت تک تک برای هر کدام محاسبه می شود یعنی 2*1.740.000 تومان یا 3.480.000 تومان.

اما اگر هر دو مثلا در یک مجتمع یا یک منطقه شهرداری باشند مجموع ارزش آنها یعنی 2 میلیارد تومان به تعرفه برده می شود و هزینه کارشناسی دو ملک می شود 2.340.000 تومان.

این مورد در مورد دو نوع کاربری هم صادق است و اگر دو ملک مورد کارشناسی یکی کاربری مسکونی اما دیگری کاربری اداری یا تجاری داشته باشند نیز باید تک تک به تعرفه برده شوند حتی اگر در یک کوچه و یا یک عرصه باشند.

در این مورد می توان به تبصره 2 ماده 11 تعرفه حق الزحمه کارشناسی رجوع کرد:

تبصره۲ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می گیرد. لیکن در
صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری ها یا دارای پروانه های بهره برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای
واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

به طور کلی، تعرفه هزینه کارشناسی بند و تبصره های فراوانی دارد و بسته به هر مورد باید به کارشناس رسمی مربوطه مراجعه کرد.

تلفن 44231706 (021)

5 نظر در “تعرفه دستمزد کارشناسی – هزینه کارشناسی ملک چقدر است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *