دسته‌بندی نشده

کارشناس دادگستری خودرو – کارشناس قیمت گذاری ماشین افت قیمت خسارت تصادف

کارشناس رسمی دادگستری خودرو ماشین قیمت گذاری خودرو ارزش کارشناسی اتومبیل خسارت تصادف افت قیمت

کارشناس رسمی قیمت گذاری خودرو انجام امور ارزیابی اصالت اتومبیل ها و کنترل شماره بدنه و شماره موتور و کارشناسی ارزیابی خسارت ناشی از تصادف ماشین و میزان افت قیمت خودرو را در دادگاه ها و شورا های حل اختلاف به عهده دارد. همچنین هنگام فروش خودرو های شرکت های دولتی یا خصوصی در مزایده ها، تعیین ارزش کارشناسی خودرو به عهده کارشناس رسمی دادگستری وسایل نقلیه است.

تلفن دفتر کارشناس رسمی دادگستری خودرو 44231706 (021)

کارشناس رسمی دادگستری رشته وسایل نقلیه

کارشناس رسمی رشته خودرو عموما افسران بازنشسته راهنمایی و رانندگی و یا فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس (دانشگاه علوم انتظامی) هستند که توانسته اند پروانه کارشناس رسمی دادگستری را از قوه قضاییه یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و یا کانون کارشناسان استان تهران و دیگر استان ها دریافت کنند.

اهم اموری که توسط دادگاه ها یا اداره اجرای ثبت اسناد رسمی یا شرکت های دولتی و نیمه دولتی و بورسی و خصوصی به آن ها ارجاع می شود به شرح زیر است:

1- کارشناسی تعیین قیمت خودرو و ارزیابی خودرو

در مواردی که یک خودرو باید در مزایده به فروش برود، شعب حقوقی دادگاه و یا شورای حل اختلاف و یا خود شرکت مالک اتومبیل، کارشناس دادگستری ماشین را جهت تعیین قیمت پایه مزایده به کارشناس رسمی خودرو ارجاع می دهد.

خواه این ماشین کهنه یا اوراقی باشد و یا ماشین صفر کیلومتر، فرقی نمی کند.

2- کارشناسی تعیین خسارت در تصادفات

در مواردی که در تصادفات رانندگی، زیان به خودروی دیگر به وجود می آید، تعیین مقصر و کارشناسی تعیین خسارت وارده ناشی از تصادف به عهده کارشناس رسمی دادگستری رشته وسایل نقلیه است.

کارشناس دادگستری تصادفات با بررسی خودرو ها و وضعیت ماشین می تواند کارشناسی خسارت ماشین ناشی از تصادف و همچنین کارشناسی افت قیمت خودرو در تصادفات را کارشناسی کند.

3- کارشناسی از رده خارج بودن ماشین

اگر یک اتومبیل از رده خارج باشد ارزش آن قبل از تصادف و ارزش لاشه ماشین نیز باید توسط کارشناس رسمی بررسی و کارشناسی شود.

4- کارشناسی تعیین اجاره و اجرت المثل خودرو

اگر فردی از ماشین فرد دیگر منتفع شود و عین مال باقی بماند در صورتی که اجاره بها تعیین نشده باشد به مالک اجرت المثل با نظر دادگاه تعلق می گیرد و قاضی دادگاه می تواند کارشناسی اجرت المثل را به کارشناس رسمی خودرو ارجاع دهد.

در مواردی که ارگان های دولتی مانند شهرداری می خواهند اتومبیلی را اجاره نمایند نیز موظف به کارشناسی اجاره بهای ماشین توسط کارشناس رسمی خودرو هستند.

کارشناس رسمی قیمت گذاری خودرو مزایده ارزیالی ماشین افت قیمت تصادف

5- کارشناسی رسمی بررسی فنی خودرو

کارشناسی برآورد و تعیین نقاط ضعف وسیله نقلیه و عیب قطعات تشکیل دهنده آن و علل مسبب خرابی ماشین (مثلا تصادف) نیز به عهده کارشناس رسمی ارزیاب خودرو است.

6- کارشناسی تعیین اصالت خودرو

بررسی مشخصات فنی و اساسی وسیله نقلیه و انطباق مشخصات آن با مندرجات اسناد مسلم الصدور مالکیت مانند برگ فروش کارخانه جات داخلی خودرو سازی یا سوابق گمرکی خودرو های خارجی و یا اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و در صورت انطباق مشخصات و فابریک بودن و داشتن حالت کارخانه ای قطعات مربوطه کارشناس می تواند نظر به اصالت خودرو دهد.

در صورتی که اتومبیل از حالت اصالت خارج شده باشد با توجه به تغییر وضعیت، نحوه تغییر مشخص و به مرجع مربوطه اعلام می گردد تا اقدامات مقتضی توسط مرجع مربوطه انجام شود.

7- کارشناسی افت قیمت خودرو ناشی از تصادف

این مورد بسیار اتفاق می افتد که اتومبیل ها مخصوصا آن هایی که سن کمتری دارند بعد از تصادف و حتی درست شدن کامل، در عرف بازار دیگر به قیمت قبل فروش نمی روند و به عبارت دیگر ارزش کارشناسی آنها در سطح بازار بعد از تصادف کاهش پیدا می کند.

تعیین افت ارزش ماشین پس از تصادف به عهده کارشناس رسمی وسایل نقلیه است.

همچنین اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ خودرو

8- کارشناسی رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی

9- رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری خودرو و احراز مالکیت و احراز اصالت و تغییر وضعیت و تغییر کاربری

کارشناس رسمی دادگستری امور وسایل نقلیه دریایی

این رشته نیز جزو رشته های کارشناسی حمل و نقل و راه و ترابری بوده و عمده کارهای آنها رسیدگی به سوانح و حوادث دریایی و خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات آن در اثر تصادف و کارشناسی تعیین علل خسارت در عملیات زیر آبی به تجهیزات و نفرات و رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتی ها و حقوق دریایی، کارشناسی قیمت گذاری کشتی، شناور دریایی و لایروب ها و ارزیابی و رسیدگی به اختلافات مربوط به عملیات نجات (سالویج) و رده بندی و گواهی نامه های صادره کشتی ها

صلاحیت های کارشناسی امور حمل و نقل

صلاحیت های کارشناسی امور حمل و نقل یا راه و ترابری از گروه 5 (وسایل نقلیه) به طور کلی به شرح زیر است:

1- بررسي خدمات حمل و نقل دريائي، ارزيابي و تعيين حدود مسؤوليتهاي عوامل حمل و نقل بين المللي دريائي ناشي از قراردادها ، اسناد ، قوانين و مقررات رويه ها و عرف  بين المللي حمل و نقل دريائي

2- بررسي خدمات حمل و نقل هوائي،ارزيابي و تعيين حدود مسؤوليتهاي عوامل حمل و نقل بين المللي هوائي ناشي از قراردادها ، اسناد ، قوانين و مقررات ، رويه ها و عرف بين المللي حمل و نقل هوائي

3- بررسي خدمات حمل و نقل جاده اي، ارزيابي و تعيين حدود مسؤوليتهاي عوامل حمل و نقل بين المللي جاده ناشي از قراردادها ، اسناد ، قوانين و مقررات ، رويه ها و عرف بين المللي حمل و نقل جاده اي

4- بررسي خدمات حمل و نقل ريلي، ارزيابي و تعيين حدود مسؤوليتهاي عوامل حمل و نقل بين المللي ريلي ناشي از قراردادها ، اسناد ، قوانين و مقررات ، رويه ها و عرف بين المللي حمل و نقل ريلي

کارشناس رسمی دادگستری وسایل نقلیه ریلی

کارشناس رسمی وسایل نقلیه ریلی به پرونده های مربوط به قطار و واگن ها و لکوموتیو ها و تصادفات ریلی می پردازد:

1- کارشناسی ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگنهای راه آهن

2- ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن های راه آهن

3- کارشناس بررسی سوانح و تصادفات ریلی، برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه جاده ای، اشخاص در حریم راه آهن و ایستگاهها و برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه ریلی، فرار قطار و خروج قطار و وسائط نقلیه ریلی از خط

4- رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی، ارزیابی خسارت وارده به خطوط ریلی و پل، بالاست، تراورس، ریل، سوزت و متعلقات ریل و بررسی معایب آنها

5- رسیدگی و ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی شامل کنترلهای محلی و از راه دور

6- رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

7- یدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوطه نقلیه و حمل و نقل ریلی

هزینه کارشناسی خودرو

حق الزحمه کارشناسی خودرو بسته به نوع کارشناسی طبق تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه می شود.

برای ارزیابی خودرو با ما تماس بگیرید:

برای مشاوره در زمینه کارشناسی قیمت گذاری خودرو با دفتر ما تماس بگیرید:

تلفن دفتر کارشناس دادگستری تهران 44231706

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *